סכום ההשקעה כולל נלווים: 61,800$
שכירות חודשית: 1,300$
תשואה נטו שנתית: 12.78%

סכום ההשקעה כולל נלווים: 71,900$
שכירות חודשית: 1,350$
תשואה נטו שנתית: 11.45%

סכום ההשקעה כולל נלווים: 76,300$
שכירות חודשית: 1,300$
תשואה נטו שנתית: 10.35%

סכום ההשקעה כולל נלווים: 63,960$
שכירות חודשית: 1,260$
תשואה נטו שנתית: 11.51%

סכום ההשקעה כולל נלווים: 71,600$
שכירות חודשית: 1,300$
תשואה נטו שנתית: 10.33%

סכום ההשקעה כולל נלווים: 63,950$
שכירות חודשית: 1,350$
תשואה נטו שנתית: 12.09%

סכום ההשקעה כולל נלווים: 82,000$
שכירות חודשית: 1,400$
תשואה נטו שנתית: 10.34%

סכום ההשקעה כולל נלווים: 84,400$
שכירות חודשית: 1,400$
תשואה נטו שנתית: 10.52%

סכום ההשקעה כולל נלווים: 66,950$
שכירות חודשית: 1,350$
תשואה נטו שנתית: 11.86%