שקיפות מלאה = המשקיע רוכש ישירות ממוכר פרטי ולא מהחברה
הכתובת הינה בלא ציון מספר הבית, מפאת חיסיון משקיעי החברה, ורשת המקומית של החברה

כתובתLamberton St, Trenton, NJ 08611
תשואה נטו משכירות
10.35%
כלל הוצאות רכישה:
מחיר הנכס
$62,000
עלות קלוזינג - Title עו"ד כולל רישום טאבו (DEED)
$1,500
קוסמטיקה ודו"ח CO לאכלוס למגורים
$1,000
מתווך (רכישה+השכרה)
$4,300
עמלת חברת HIG
$7,500
סה"כ עלויות
$76,300
הכנסות:
שכ"ד חודשי$1,300
שכ"ד שנתי$15,600
הוצאות שנתיות:
ארנונה שנתי
$3,300
ביטוח לנכס
$720
חברת ניהול
$1,560
תחזוקה ותיקונים
$2,000
רישיון השכרת הנכס
$125
סה"כ הוצאות:
$7,705
הכנסות נטו משכירות
$7,895

הוצאות רכישה ושכירות כוללות: ייצוג משפטי עו"ד בארה"ב ,עמלת חברה , עלות חברת טייטל, DEED,  – בדיקות לנכס – CO , שיפוץ קוסמטי , ביטוח לנכס למשך שנה , עמלת תווך,  איתור הנכס, ניתוח כלכלי, בדיקות בשטח, ניהול מו"מ במחיר הנכס, עלויות שוטפות בתחזוקת הנכס, חברת ניהול