הוצאות רכישה ומכירה כוללות: ייצוג משפטי עו"ד בארה"ב ,עו"ד נאמן ,עמלת חברה , עלות חברת טייטל, DEED, HOME INSPECTION , ביטוח לנכס למשך שנה , עמלת תווך, בדיקות לנכס, איתור הנכס, ניתוח כלכלי, בדיקות בשטח, ניהול מו"מ במחיר הנכס, ניהול מול בנקים, ניהול ופיקוח שיפוץ ותיאום מול קבלנים, מפקחים, תאום מול עיריות ומפקחים מטעמם ומתווכים מקומיים

כתובת4050NE 15th Ave,Pompano Beach, FL 330641471Pennington Rd,Ewing, NJ 08618
תשואה21.72%
20.46%
מחיר רכישת הנכס$138,000
$100,000
שיפוץ כולל אישורי עירייה
$35,000
$26,500

הוצאות נלוות ברכישה$15,650
$16,100

סה"כ עלות השקעה$188,650
$142,600
מחיר מכירה$265,000

$200,000

הוצאות מכירה$17,225

$13,000
תשלומים שוטפים: ארנונה,חשמל, מים, אשפה $4,500
$5,500

רווח משקיע$40,969

$29,175

כתובת727SE 16thCt,Fort Lauderdale, FL 3331632NW 6thAve,Delray Beach, FL 33444
תשואה 20.59%
22.24%
מחיר רכישת הנכס$195,000

$180,000

שיפוץ כולל אישורי עירייה
$55,000


$70,000הוצאות נלוות ברכישה$17,500

$17,500סה"כ עלות השקעה$267,500


$267,500
מחיר מכירה$370,000


$375,000


הוצאות מכירה$24,050

$24,375


תשלומים שוטפים: ארנונה,חשמל, מים, אשפה $5,000


$3,800

רווח משקיע$55,088


$59,494


כתובת4Monticello Ave,Ewing, NJ 086186114Garfield St,Hollywood, FL 33024
תשואה18.25%

20.51%

מחיר רכישת הנכס$142,000
$137,000

שיפוץ כולל אישורי עירייה
$15,000

$27,000


הוצאות נלוות ברכישה$16,100
$16,800


סה"כ עלות השקעה$173,100

$180,800

מחיר מכירה$235,000


$250,000


הוצאות מכירה$15,275


$16,250
תשלומים שוטפים: ארנונה,חשמל, מים, אשפה $4,500

$3,500


רווח משקיע$31,594

$37,088

כתובת3291.5 sw 44St Dania Beach, Fl 3331222Niagara Ln,Willingboro, NJ 08046
תשואה21.99%
17.45%
מחיר רכישת הנכס$239,000
$80,000
שיפוץ כולל אישורי עירייה
$65,000
$25,000


הוצאות נלוות ברכישה$17,500
$16,100

סה"כ עלות השקעה$321,500

$121,100

מחיר מכירה$450,000

$165,000


הוצאות מכירה$29,250


$10,725

תשלומים שוטפים: ארנונה,חשמל, מים, אשפה $5,000

$5,000


רווח משקיע$70,688


$21,131